Montované odlehčené ocelové haly a příhradové objekty

  • tenisové haly a sportoviště
  • stáje
  • jízdárny
  • účelové sklady zemědělských produktů

V odlehčeném provedení nabízíme dvě základní možnosti: příhradové haly a kombinované příhradové haly.

Příhradové haly

  • V příhradovém provedení se při výrobě hlavní nosné části haly využívá možnosti použití lehkých svařovaných uzavřených profilů (jackely, trubky) a následného propojení při montáži šroubovými spoji.
  • Základní výhodou příhradové haly je její nižší hmotnost oproti klasickým ocelovým halám. A to nejen díky jiné materiálové příhradové skladbě jejiž pevnost zajišt'uje velkorozporovým objektům zachovat stálost a stabilitu, ale rychlost při montáži která výrazně zlevňuje stavbu.

Kombinované příhradové haly

  • V kombinovaném provedení s využitím kombinací ocelových válcovaných profilů ve vertikálních nosných částech haly a v horizontální části s využitím odlehčeného provedení, které umožňuje příhradový systém. Tuto kombinaci lze využít pro stabilnější více zatěžovatelné objekty.

Výhodou obou provedení je rychlá realizace objektu pomocí stavebnicového systému a tím i citelné snížení nákladů. Navržené ocelové konstrukce jsou navrženy co nejekonomičtěji.

Haly jsou vyráběny v 6m modulech.

Opláštění haly dle záměru použití podle investora – trapézový plech, sendvičové panely s tepelně izolačním účinkem, polyesterová textilie s vysokou pevností.