Zemědělské haly

  • seníky
  • přístřešky pro chov zvířat
  • vnitřní koňské boxy
  • krytá hnojiště
  • přístřešky pro koně
  • ohradní panely a venkovní jízdárny
  • krmelce
  • fixační a manipulační zařízení pro skot

Konstrukce jsou vyrobeny z odlehčených svařovaných profilů pro snadnou montáž i pro možnost jednoduché manipulace. Bez jakýchkoli zbytečností, pro jejich jednoduchost je možnost využití v řadě odvětví zemědělství, od uložení drahé sezónní techniky před povětrnostními vlivy až po uložení chlévské mrvy.

Seníky a haly jsou vyráběny 6m modulech. Všechny výrobky a objekty pro využití v zemědělství jsou v pozinkovaném provedení.

Opláštění haly dle záměru použití podle investora – trapézový plech, sendvičové panely s tepelně izolačním účinkem, dřevěné obložení, polyesterová textilie s vysokou pevností