Čističky odpadních vod

Ekologické čističky do 50 000 osob

  • Pro nejmenší kapacity byly vyvinuty domovní čističky. Nejmenší typy čistíren jsou určeny pro individuální rodinné domy pro kapacitu 5–10 osob. Pro skupiny individuálních malých obytných objektů vilových čtvrtí, obytné nebo účelové solitérní stavby, jako jsou motely, hotely, obchodní střediska, jsou vyvinuty čisticí reaktory s kapacitou 25–50 osob.
  • Pro větší množství odpadních vod produkovaných rozptýlenou zástavbou nebo průmyslovými a zemědělskými provozy byly vyvinuty stavebnicové typy čistíren s kapacitou 100–800 osob.
  • Pro uvažované větší kapacity čistíren od 1 000 do 30 000 osob byly vyvinuty velkokapacitní kruhové nádrže. Možnost montáže různých velikostí až do objemu 10 000 m3 při průměru 42 m, snadný transport a montáž na místě jsou základem zprůmyslnění výroby a výstavby této kategorie. Umožňuje snížení doby výstavby a snížení investičních nákladů.
  • Monoblokové reaktory s kapacitou 40 000–150 000. Pro největší kapacity byly vyvinuty a ověřeny reaktory, které jsou vhodné pro stávající betonové nádrže při rekonstrukcích. Popřípadě lze využít dodávku nových integrovaných kruhových smaltovaných nádrží dle odborného výpočtu technika.
  • Pro větší objemové čističky nabízíme provozní haly nutné k zajištění provozu čističky a zázemí pro obsluhu.